thailandTHAILAND

PREV
NEXT

ผลิตภัณฑ์ปลาทูน่าตราอะยัม มีแนวการพัฒนาสู่ความยั่งยืนหรือไม่?

ถึงแม้ว่าผลิตภัณฑ์ปลาทูน่า ตราอะยัม จะเป็นเพียงส่วนที่น้อยกว่า 0.1% ของการจับปลาทูน่าทั่วโลกในแต่ละปี แต่เราก็มีความมุ่งมั่นและให้ความสำคัญในเรื่องคุณภาพ รวมถึงการรับผิดชอบในแหล่งที่มาของปลา วิธีการจับปลา และการจัดการการผลิตอย่างยั่งยืน

 

แม้เราจะไม่ได้มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับเรือประมงปลาทูน่า เพราะเราทำงานกับโรงงานผลิตปลากระป๋อง ที่ซึ่งสามารถผลิตได้ตรงตามสูตร และภายใต้การควบคุมคุณภาพและมาตรฐานของเรา
ทั้งนี้ตราอะยัมยังเป็นผู้กำหนดเกณฑ์การจัดซื้อ แก่โรงงานผู้ผลิตเองอีกด้วย

 

นอกจากข้อกำหนดการจัดซื้อปลาทูน่าที่เข้มงวดและยั่งยืนแล้ว ยังรวมไปถึงหลักการปฏิบัติด้านแรงงานที่เป็นธรรมอีกด้วย
โดยโรงงานผู้ผลิตที่ได้รับการคัดเลือกให้ผลิตสินค้า ตราอะยัม จะต้องยอมรับข้อกำหนดเรื่องการจัดการอย่างยั่งยืน ต่อไปนี้

3 ข้อกำหนดหลักเพื่อการจัดการอย่างยังยืน:

  1. หลักชีวมวล :

   ข้อบังคับพื้นฐานเพื่อให้มั่นใจว่าสินค้า ตราอะยัมมาจากแหล่งปลาทูน่าที่ยั่งยืน ในการผลิต

  2. จรรยาบรรณ :

   มีผลบังคับใช้สำหรับผู้ผลิตสินค้าและวัตถุดิบ เพื่อให้แน่ใจมีการปฏิบัติด้านแรงงานที่เป็นธรรมและสอดคล้องและการดำเนินธุรกิจ

  3. ข้อแนะนำ:

   ให้คำแนะนำและกระตุ้น เพื่อก่อให้เกิดแรงกดดันต่ออุตสาหกรรม ในการปรับปรุงวิธีการจับปลาจากแหล่งต่างๆ

 

1- หลักชีวมวล

ผลิตภัณฑ์ปลาทูน่า ตราอะยัม เลือกใช้เฉพาะปลาทูน่าสายพันธุ์ที่ไม่ใกล้จะสูญพันธุ์ และไม่จับปลาในปริมาณมากเกินไป

ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ชีวมวลที่มีการประเมินโดยองค์การจัดการประมงระดับภูมิภาค(RFMO) องค์กรระหว่างรัฐบาลที่อุทิศตนเพื่อการจัดการอย่างยั่งยืนของทรัพยากรประมงในน่านน้ำสากล ซึ่งตราอะยัมยึดหลักปฏิบัติของคณะกรรมาธิการปลาทูน่าแห่งมหาสมุทรอินเดีย (IOTC/iota.org) และคณะกรรมาธิการประมงแห่งมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกตอนกลาง (WCPFC / www.wcpfc.int) เป็นสำคัญ ข้อมูลส่วนใหญ่ถูกตีพิมพ์โดย ISSF (มูลนิธิเพื่อความยั่งยืนอาหารทะเลสากลhttp://iss-foundation.org/)

ผลิตภัณฑ์ปลาทูน่า ตราอะยัม เลือกใช้ปลาทูน่าเฉพาะ 2 สายพันธุ์นี้ เท่านั้น:

(1) สายพันธุ์ Skipjack (KATSUWONUS PELAMIS)

ผลิตภัณฑ์ปลาทูน่า ตราอะยัมส่วนใหญ่ ผลิตจากสายพันธุ์ Skipjack ซึ่งอาศัยอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิก ในพื้นที่ที่ถูกประเมินโดย WCPFC ว่าเหมาะสมแก่การจับปลา นอกเหนือจากแหล่งดังกล่าวปลาทูน่าสายพันธุ์ Skipjack ยังสามารถพบได้จากแหล่งอื่นๆที่ RFMOs ให้การรับรองได้อีกด้วย

>ข้อมูลเพิ่มเติม

 

(2) สายพันธุ์ Yellowfin (THUNNUS ALBACARES)

ตราอะยัม เลือกใช้ปลาทูน่าสายพันธุ์ Yellowfin ในกลุ่มสินค้าปลาทูน่าที่อยู่ในน้ำมัน และในน้ำเกลือ เราเลือกใช้เฉพาะสายพันธุ์ Yellowfin ที่มาจากมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตก ซึ่งได้รับการรับรองจาก WCPFC เท่านั้น

>ข้อมูลเพิ่มเติม

 

ตราอะยัม ได้เฝ้าดูข้อมูลและรายงาน จาก RFMOS และ ISSF อย่างใกล้ชิด เพื่อให้ทราบถึงสถานะของ ปลาทูน่าพันธุ์ Skipjack และ Yellowfin.

 

2- จรรยาบรรณ

สินค้าตราอะยัม ทำงานร่วมกับผู้ผลิตสินค้าและวัตถุดิบ ภายใต้จรรยาบรรณเดียวกัน โดยมีข้อกำหนดดังต่อไปนี้

  • ข้อกำหนดแรงงานและข้อปฏิบัติทางสังคม ต้องเป็นไปตามข้อกฎหมายและสนธิสัญญาระหว่างประเทศ เพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชน และการใช้แรงงานผิดกฎหมาย เช่น การใช้แรงงานทาส และ แรงงานเด็ก)
  • ไม่มีการทุจริต
  • ไม่ใช้ปลาทูน่าจากแหล่งผิดกฎหมาย และไม่มีการรองรับจากกรมประมง
  • ไม่ใช้ปลาทูน่าจากเรือประมงที่ไม่ได้รับการรับรองเรื่องการจับปลาที่เป็นมิตรกับปลาโลมา, การประมงเพื่อล่าปลาฉลาม หรือ การประมงจับปลาที่ใกล้สูญพันธุ์

 

3- ข้อแนะนำ

เราผลักดันผู้ผลิตสินค้าและวัตถุดิบ เพื่อให้มีการปรับปรุงและเน้นย้ำถึงวิธีการจับปลาทูน่าพันธุ์ Skipjack และ พันธุ์ Yellowfin ที่ถูกต้องเพื่อลดจำนวนสัตว์น้ำนอกกลุ่มเป้าหมาย ปลาทูน่าที่นำมาผลิตสินค้า ตราอะยัมมาจากวิธีการใช้อวนล้อมจับ โดยเราปฏิเสธและไม่ยอมรับการประมงแบบอวนลากโดยเด็ดขาดเพราะเป็นการเพิ่มจำนวนสัตว์น้ำนอกกลุ่มเป้าหมาย ณ ปัจจุบัน ผู้ผลิตสินค้าและวัตถุดิบของเรายังไม่สามารถแยกแยะประเภทของปลาที่มาจากวิธีการจับปลาแบบ FADs และ การจับปลาแบบ Free school ได้ แต่เรามีความมุ่งมั่นที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ เพื่อกำหนดข้อมูลการซื้อในอนาคตต่อไป นอกจากนี้เรายังมุ่งมั่นที่จะเพิ่มเติมวิธีการจับปลาแบบเบ็ดตวัด (Pole and line) ในกลุ่มสินค้าปลาทูน่าเพื่อเพิ่มใบรับรองและให้สินค้าภายใต้ ตราอะยัม เป็นหนึ่งในตัวเลือกของผู้ผลิตสินค้าที่ยั่งยืนให้กับผู้บริโภคต่อไป เราให้สัญญาว่าจะมุ่งมั่นที่จะพัฒนาอย่างยั่งยืน และ คงไว้ซึ่งความโปร่งใสในห่วงโซ่อุปทานของสินค้าตราอะยัม

 


และเรายินดีที่จะตอบข้อสงสัยเพิ่มเติมได้ที่ ‘ติดต่อเรา’”.

 

 

Share This

Ayam Club labelonly THสมัครเลย!!!

รับข่าวสารประจำเดือน กิจกรรมพิเศษ หรือเมนูอาหารใหม่ๆ

 

roundsticker Boss

เขียนถึงผู้บริหาร

แสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

roundsticker Facebook

ติดต่อเรา

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เฟสบุ๊คแฟนเพจสินค้าตราอะยัม
Go To Top