thailandTHAILAND

PREV
NEXT
  • NUTRITION TIPS

ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์และนักโภชนาการทางอาหาร แนะนำการวัดค่าดัชนีมวลกาย (BMI) เพื่อให้ใช้ในการควบคุมน้ำหนักร่างกาย

วิธีการคำนวณ ดังต่อไปนี้

  • ค่าดัชนีมวลกาย = น้ำหนัก (kg) / ส่วนสูง (m)2

พิสัย BMI ที่ยอมรับกันโดยทั่วไปอยู่ระหว่าง 18.5 - 24.9 หากค่าของคุณต่ำกว่าค่ามาตรฐาน แสดงว่าคุณมีน้ำหนักน้อยเกินไป หรือหากค่าที่ได้สูงกว่าเกณฑ์ แสดงว่าคุณมีน้ำหนักที่เกินกว่าปกติ

Share This

Ayam Club labelonly THสมัครเลย!!!

รับข่าวสารประจำเดือน กิจกรรมพิเศษ หรือเมนูอาหารใหม่ๆ

 

roundsticker Boss

เขียนถึงผู้บริหาร

แสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

roundsticker Facebook

ติดต่อเรา

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เฟสบุ๊คแฟนเพจสินค้าตราอะยัม
Go To Top