นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ความเป็นส่วนตัวของท่านเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเรา เช่นเดียวกับท่าน เราไม่ชอบขยะอิเล็กทรอนิกส์และผู้ส่ง เราเพียงแต่ใช้ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกเพื่อส่งข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และแบรนด์ของเรา เพื่อเผยแพร่สูตรอาหารและข้อมูลด้านโภชนาการ และเพื่อขอความเห็นของสมาชิกเกี่ยวกับโครงการ สินค้า และบริการต่าง ๆ ของเรา เพื่อที่จะพัฒนาปรับปรุงสินค้าและมอบบริการที่ดีกว่าให้แก่ลูกค้าของเราเท่านั้น โปรดอ่านแนวปฏิบัติโดยสังเขปเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวต่อไปนี้ และแจ้งให้เราทราบหากท่านมีข้อสงสัยประการใด.

การจัดเก็บและการใช้ข้อมูลความเป็นส่วนตัว?

ข้อมูลความเป็นส่วนตัวได้แก่ข้อมูลที่ใช้ในการระบุตัวตนหรือติดต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง.

ข้อมูลส่วนตัวเรื่องใดบ้างที่เราจัดเก็บ?

ข้อมูลส่วนตัวที่เราอาจต้องการให้ท่านเปิดเผยเพื่อการลงทะเบียนเป็นสมาชิกนั้นมีเพียงไม่กี่เรื่อง และเป็นข้อมูลพื้นฐาน.

 • ข้อมูลที่จำเป็นต้องกรอกสำหรับสมาชิกใหม่เมื่อลงทะเบียน.
  • ชื่อและนามสกุล (ท่านสามารถใช้ชื่อเล่นได้ หากท่านไม่ต้องการเปิดเผยชื่อจริง)
  • ที่อยู่อีเมลที่ติดต่อได้จริง (ขอแนะนำให้ท่านมีที่อยู่อีเมลที่แยกต่างหากจากที่อยู่ที่ใช้สำหรับเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวเพื่อรับจดหมายข่าวและข่าวสารด้านการค้า )
  • รหัสไปรษณีย์
 • ข้อมูลที่ไม่จำเป็นต้องกรอกเมื่อลงทะเบียน
  • ที่อยู่ที่มีรายละเอียดครบถ้วน
  • เพศ
  • วันเดือนปีเกิด
  • ภาษา
  • หมายเลขโทรศัพท์หรือหมายเลขมือถือ
  • ผลิตภัณฑ์หรือแบรนด์ที่ท่านเคยซื้อจากเราหรือมีความสนใจ

เราอาจจะขอทราบหมายเลขบัตรประชาชนของท่านในกรณีการแข่งขัน แต่จะไม่บันทึกไว้ในฐานข้อมูลของเรา และจะเก็บรักษาข้อมูลนี้ไว้ต่างหากตามระยะเวลาที่กฏหมายและระเบียบข้อบังคับกำหนด โดยจะลบข้อมูลดังกล่าวทิ้งเมื่อไม่มีความจำเป็นต้องใช้อีกต่อไป.

เราไม่ต้องการขอข้อมูลส่วนตัวของท่านนอกเหนือไปจากนี้ หากท่านเชื่อว่ามีผู้ใดจากบริษัทของเราพยายามที่จะขอข้อมูลส่วนตัวที่อยู่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในรายการข้างต้น โปรดแจ้งให้ทางเราทราบ.

ในเว็บไซต์ธุรกิจของบริษัท บริษัทได้ทำสัญญาจ้างช่วงกับเพย์แพล (PayPal) ในเรื่องการชำระเงิน ดังนั้นบริษัทจะไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลด้านธนาคารหรือบัตรเครดิตของท่านได้.

ข้อมูลส่วนตัวของท่านทั้งหมดมีการจัดเก็บโดยได้รับความยินยอมจากท่าน หากท่านเชื่อว่าข้อมูลส่วนตัวของท่านถูกบันทึกโดยไม่ได้รับความยินยอมจากท่านก่อน โปรดแจ้งให้ทางเราทราบ เพื่อเราจะได้ลบข้อมูลดังกล่าวออกจากฐานข้อมูล.

เมื่อใดก็ตามที่ท่านต้องการบอกเลิกการเป็นสมาชิก โปรดแจ้งให้ทางเราทราบ เพื่อเราจะได้ลบข้อมูลส่วนตัวของท่านออกจากฐานข้อมูลของเรา.

เราปกป้องข้อมูลส่วนตัวของท่านอย่างไร?

ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกจะจัดเก็บไว้ในเครื่องแม่ข่ายเสมือนจริงที่จัดเตรียมไว้โดยเฉพาะชื่อ “แร็คสเปซ” ซึ่งอยู่ที่ฮ่องกง แร็คสเปซ เป็นบริษัทเว็บโฮสติ้งมืออาชีพที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลก ซึ่งบริการซอฟท์แวร์ที่ให้ความคุ้มครองและความปลอดภัยแก่ข้อมูล เพื่อให้ท่านมั่นใจว่าข้อมูลของท่านปลอดภัย.

มีพนักงานจำนวนหนึ่งเท่านั้นซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทในเครือเดนิสกรุ๊ป หรือบริษัทผู้รับจ้างช่วงของเรา เป็นลายลักษณ์อักษรที่ถูกต้อง ที่จะสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของท่าน ทั้งนี้เพื่อให้ท่านมั่นใจว่าข้อมูลจะปลอดภัย ไม่รั่วไหล และป้องกันการนำข้อมูลไปใช้อย่างผิดๆ.

เราไม่ได้ขายหรือเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวให้แก่บุคคลภายนอก เว้นแต่จะมีการร้องขอจากเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบอำนาจภายใต้กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ บริษัทจะลบข้อมูลส่วนตัวทิ้งไปเมื่อไม่มีความจำเป็นต้องใช้แล้ว.

เราใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านอย่างไร?

ข้อมูลส่วนตัวของท่านจะใช้โดยบริษัทในเครือของเดนิสกรุ๊ปเท่านั้น โดยอยู่ภายใต้บทบัญญัติของกฏหมายและเพื่อวัตถุประสงค์สามประการ.

 • เพื่ออีเมลจดหมายข่าวให้ท่าน
 • เพื่อส่งสิ่งของ เช่น ตำราอาหาร หรือ รางวัลที่ได้รับจากการแข่งขัน
 • เพื่อขอความเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ แบรนด์ หรือ บริการของเรา

ความรับผิดชอบของบริษัทต่อความเป็นส่วนตัวของท่าน?

เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนตัวของท่านปลอดภัย เราจะชี้แจงแนวปฏิบัติและขั้นตอนดำเนินการด้านความเป็นส่วนตัวและการรักษาความปลอดภัยต่อพนักงานทุกคนที่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของท่าน.

ข้อสงสัยเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว?

หากท่านมีข้อสงสัยหรือข้อกังวลใดๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา โปรดติดต่อเรา.

ปรับปรุงล่าสุด: March 18th, 2013